uvod


�vod
historia
o n�s
koncerty
hudba
texty
fotky
videa
odkazy
kontakt
diskusia

Kde bolo, tam nie je....(ale mono ete bude)

Jednho aprlovho podveera roku 2003 som v uliciach Sldkoviova stretol mjho spoluiaka zo strednej, Viktora. Oslovil ma s ponukou i nechcem by bask v kapele, ktor zaklad spolu s akmsi Marianom. Dovtedy som hral na gitare a base v kostole(ja viem, e na to nevyzerm), o bola asn kola na rytmus a tempo. Povedal som, e dobre pretoe Viktor aj ke nehral na gitare dlho bol u vtedy skvel gitarista. Ja, Marian a Viktor sme sa stretli za pr dn u Mariana doma a po prebrat spolonch hudobnch prienikov (najm Horke Sle, nejak ten slovensk punk a zahranin rockov klasika) sme sa dohodli e budeme spolu hrva. Vekou motivciou pre vznik kapely bol vlastne koncert, ktor sme mali odohra na jednom motorkrskom zraze (organizovali ho dnes u bval sldkoviovsk motorkri - R.I.P. Hells Rebels). Tento koncert mal by za mesiac a tak sme zaali maka. Marian vedel o nejakom Tefym, ktor vraj hrval na bicie. Ke som Tefyho spoznal hne som vedel, e je to lovek, s ktorm bude sranda a bude sa s nm dobre hra a pi. A tak sme zaali...

Skali sme u Mariana doma (vaka jeho rodiom e to vydrali pova a tato uri, ako stle praktizujci bask, aj poradil nieo). Prv koncert ako u mono tute bol na motorkrskom zraze SLZA 2003 a konal sa 23. a 24. mja 2003. Vetko sa slune rozbehlo, pribdali koncerty najm v naom milovanom Sldkoviove a v lete 2003 sme robili predskokanov kapele Hex a tie Slobodnej Eurpe.

THE STORMS vak v tvorlennej zostave nefungovali dlho, kee gitarista Viktor sa rozhodol opusti nae rady v decembri 2003. Odvtedy fungujeme v trojici o malo najprv za nsledok spomalenie nho rastu kee sme vea pesniiek museli v podstate nacvii odznova. Zvldli sme to...

V auguste 2004 sa nm podarilo nahra nae prv demo (v asti Hudba si z neho mete stiahnu pr peniiek, ku kvalite bute zhovievav). Odvtedy sa nm podarilo nahra alie, ktorho nahrvanie (aprl 2007) sme uinili v tdiu v ali.


RaTko, 2007Kde by bolo bvalo bolo, tam u dvno nie je....(ale vetko sa obracia k E)

Po nahrat dema preiel dky as avnukla sa nm mylienka natoenia videoklipu. Stlo pred nami rozhodnutie na ktor pesniku sa klip bude nata. Nakoniec sa rozhodlo atak je na svete klip k pesnike Sloboda Tibetu. Ke bol klip hotov (ven vaka branyovi a 100 lennmu komparzu gruznskych artistov) zaalo sa pracova na zdokonalen novch pesniiek aby kapela stle napredovala azlepovala sa. al vek postup pre kapelu bolo vystpenie vMartine na Undeground feste 2009. Po om nasledoval ok spsoben "vpadkom" bubenka Tefyho atak sa kapela ocitla bez bubenka.

Vtom ase sa konal Topfest, na ktorom sme sa zoznmili sPeom. Dozvedeli sme sa, e Peo hr na gitare e je tie sprvne rockovo udret :) a tak sme zaali pekulova nad tm, i sa vrtime kdvojgitarovmu zvuku. Napokon sme si snm dali skku arovno uns ostal.

Asi o2 mesiace nato sme sa spoznali sJarom, ktor hr na bicie, a tak sme ho zavolali na skku apoloili mu otzku i bude hra s nami alebo proti nm :). Ako u tute, Jaro povedal NO. A tak mala u kapela bubenka amohla s zase dopredu. Nov bubenk agitarista vak znamenali vea prce ato hlavne pre Mariana aRaTka, ktor museli vymyslie ako da znova dokopy 2 gitary, kee vetky pesniky boli upraven pre jednu gitaru. Nakoniec sa to podarilo atak vzostave Marian, RaTko, Peo aJaro kapela funguje doteraz.


Peo & RaTko, 2010Zostavy

2003 >>> Marian, RaTko, Tefy, Viktor

2004 - 2009 >>> Marian, RaTko, Tefy

2009 - sasnos >>> Marian, RaTko, Peo, Jaro

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

© THE STORMS